Kontakt: Arne Löw
03
nov
2023
Södertälje

Sweden

Klimat och uthållighetsfrågor

Calle Wkholm berättar inifrån Klimatsvaret där han är aktiv. Det går för långsamt....

Det går för långsamt i omställningen. Våra politiker har svårt att föra ut frågan med sina egna röster. De är fångade av andra frågor, onödigt kulturkrig t.ex.  och lyckas inte kommunicera.

Inom Klimatsvaret, där jag verkar,  har vi nu lyckats få riksdagens utredningstjänst att analysera Avgift och Utdelning. Analysen visar att en klar majoritet av befolkningen tjänar på metoden och den är rättvis eftersom förorenaren betalar och driver omställningen.