Nu är vinlotteriets framgång fullbordad. Alla 52 lotterna är sålda. Planen är att lotteriet upprepas i höst och då kan den intresserade köpa en lott. Ju tidigare man köper en lott desto större är chansen att men får sitt favoritnummer.
Alla som har köpt en lott i vårt vinlotteri får inte bara en god chans att vinna en låda med fina viner utan bidrar också till Rotarys arbete med att utrota polion i världen.
Vårt överskott denna termin blir drygt 22 tkr.
Tack vare Årliga Fonden som fördubblar beloppet och att Melinda och Bill Gates Foundation skjuter till ytterligare det dubbla beloppet bör vårt bidrag till EndPolioNow-projektet generera drygt 130 tkr till poliobekämpningen vilket vi i Södertälje Rotaryklubb är mycket nöjda med.