Rotary ska vara med och utrota Polio i världen. 
Citat: "Vi är så här nära nu", (fri översättning.)