Lokala projekt vi stöttat med kompetens och resurser senaste åren.
Läsprojektet för grundskoleelever vid några skolor. Uppmuntran till bokläsning genom aktivt deltagande samt utdelning av bokpremier till eleverna.
 
 
 
Matematikstöd till gymnasieelever.
Ekonomiskt stöd till EL Sistema. El Sistema är en musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans. 
Mentorskap för arbetslösa akademiker vilket bl a ledde till provanställningar hos bank,  apotek m m.
Deltagande i arbetsmarknadsdagar vid gymnasieskolan.
Stipendier till elever vid Sancta Ragnhildsgymnasiet.
Senare under hösten ger vi bidrag till utdelningen av ”julkassar”.
                     
Under kommande vår ger vi ekonomiskt stöd till Läsfrämjarinstitutet.
 
Ett längre externt projekt handlar om Bukavu i Kongo.