Peter inledde med att berätta om sin farfars farmor, Kajsa Viridén född 1805, som var prästfru och bodde i Klockrike utanför Linköping. Hon hade emellertid en älskare som var inbrottstjuv och som greps i samband med en bankkupp 1854. I kuppen var bytet värt 65 Mkr i dagens penningvärde och en del av bytet hamnade hemma hos Kajsa. Hon blev därför ställd inför rätta och domen blev att hon fick betala tillbaka 65 riksdaler!
Efter juridikstudierna började Peter arbeta som åklagare i Södertälje 1967. Därefter arbetade han hos advokatbyrån Folke Wistrand och då inledningsvis som biträdande jurist. Anställningen varade under åren 1970-2000 och då var han advokat under större delen av tiden. Han bedömde att han har varit med om      3-4 000 rättegångar. Han har trivts mycket bra i rättssalarna. Han nämnde också att vem som helst kan hamna i domstolen. Man kan ha varit vittne till något brottsligt och man kan vara ett brottsoffer. I det senare fallet rekommenderade Peter att man bör vända sig till Brottsofferjouren där man kan få hjälp och stöd.
 
Det första fallet som han berättade om handlade om en kvinna som hade blivit misshandlad av sin partner under en längre tid. Till slut beslutade hon att ta sitt liv och då även ta med sig sin 18 månaders son i döden. Hon tog in på hotell Skogshöjd där hon kvävde sonen men misslyckades med sitt självmord. Peter blev hennes försvarare och hon fick genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Där konstateras att hon var psykiskt instabil. Det blev en svår rättegång där hon dömdes för dråp och påföljden blev rättspsykiatrisk vård. Efter ett antal år bedömdes hon vara frisk och blev frisläppt. Peter trodde att om det hade varit idag skulle nog det psykiska tillståndet inte bedömts så allvarligt utan hon skulle kanske fått 15 år i fängelse.
 
Ett annat fall handlade om Mohammed som hade flugit ut Somalias president ur landet efter att han hade störtats. Efter flykten hamnade Mohammed i Södertälje och fick ett verkstadsjobb på Scania-Vabis. Han flyttade ihop med en finska och av någon anledning hade han vid ett tillfälle varit nära att strypa henne med ett hundkoppel. Han åtalades och dömdes för försök till dråp. Ärendet överklagades till Hovrätten som fastställde domen. Efter ytterligare ett överklagande togs fallet upp i Högsta Domstolen. Där, inför bl.a. 30 juridikstuderande, försvarade den då unge Peter Viridén sin klient. Han tog hjälp av Robert Speich som gjorde ett mycket bra inlägg till Mohammeds fördel. Peter poängterade hur tacksam han är för Roberts insats! Frågan vid rättegången var huruvida uppsåtet hade varit att döda eller ej. HD gick på Peters linje och dömde Mohammed för grov misshandel, alltså ej dödande uppsåt. Mohammed fick två års fängelse och utvisning. Efter frigivning kunde han inte utvisas till Somalia, där han riskerade dödsstraff, utan han blev kvar på Scania-Vabis där han efter utbildning så småningom hamnade i Brasilien. Efter olika turer för att komma tillbaka till Sverige, han hade ju en utvisning hängande över sig, begick han emellertid självmord i Brasilien.
 
Det tredje fallet handlade om kvinnan på Kungsholmen som inte bara matade svanar utan även hjälpte svanar som var skadade eller sjuka. Hon tog t.o.m. hem dem till sin lägenhet för att pyssla om dem. Som mest hade hon 11 svanar hemma i sin en-rummare! Grannarna klagade och polisen bröt sig in. Veterinär konstaterade att svanarna lidit och hon dömdes för djurplågeri.
För två år sedan gjordes en dokumentärfilm om kvinnan och hennes försvarare, Peter Viridén, intervjuades vid Stockholms Ström. Filmen kan ses på SVT Play.
Vid den följande frågestunden kom frågor om rättspsykiatrisk vård upp. Peter anser att ribban nu ligger högre för att någon ska konstateras ha en allvarlig störning. Det blir alltså numera oftare fängelsedom där det tidigare kanske skulle ha blivit rättspsykiatrisk vård.