Dagens föredragshållare, Fredrik Johansson, grundare av föreningen Rena Mälaren hade kommit till oss för att berätta om hur
hans ideella verksamhet arbetar för att bl.a. rena Mälaren.
 
 
Fredrik var verksam som röjdykare när han gjorde militärtjänsten. Han har ägnat sig åt dykning sedan dess. När han en gång hjälpte
en bekant, som hade en båt vid Stadshuskajen, att undersöka skrovet under vattnet upptäckte han att det låg stora mängder båtbatterier
på sjöbottnen. Dessa innehåller ju mycket bly och är mycket miljöfarliga. Han startade då en insamling av batterier längs
Norr Mälarstrand och fick ihop 2,5 ton! De fortsatte längs Söder Mälarstrand och fick där ihop 1,8 ton.
 
Han har med tiden samlat ett gäng som arbetar ideellt och det omfattar idag 20 dykare och 60 personer som arbetar på land. När det gäller batterier så har de idag tagit upp 40 ton.
De har rensat upp på bottnen längs många kajer i Stockholm och fått upp en mycket stor variation av föremål. Det kan handla om cyklar, elsparkcyklar, vapen och knark för att nämna några.
Vid ett tillfälle lade de upp en konstnärligt formad ”hög” med skrot vid Stadshuset för att ge problemet uppmärksamhet och publicitet.
Det har varit svårt att väcka något större intresse hos massmedia men vid några tillfällen har man lyckats. Man har även lyckats få bidrag från några företag och båtklubbar och det
behövs för att täcka deras omkostnader. Någon lön får de ju inte.
 
De har haft ett uppdrag att rensa runt hela Lidingö men intresset för verksamheten var, trots att de tog upp flera ton med skräp, mycket dåligt tills de gjorde ett fynd av hasch!
Då blev det publicitet!
Tidigare dök de endast i Mälaren men nu dyker de på flera ställen, bl.a. i olika sjöar i Sverige men även i Norge. Baltikum har också blivit aktuellt.
Vid upprensningar i Stockholm får man ofta upp så mycket skräp att det är svårt att transportera bort. Efter många försök fick de till slut kontakt med miljöborgarrådet och
därefter fick de hjälp med bortforslingen.
 
 
Vi fick också en demonstration av hur mycket av jordens vattentillgångar som är ”drickbart”. En glasbehållare som kanske innehöll två liter fick
symbolisera allt vatten på jorden. Av detta var det bara några matskedar som var sötvatten, resten var saltvatten.
I sötvattendelen ingår ju också grund-vatten vilket vi bör låta bli om jorden ska må bra. Det är alltså en mycket liten del av den totala
vattenmängden som är lämplig att dricka och det understryker hur viktigt det är att vi inte förorenar den.
 
 
Det är ju därför som Fredrik och de ideella krafter som arbetar tillsammans med honom känner att de gör ett viktigt jobb.
Föreningen är ute och dyker varje måndag med undantag av en del av vinterperioden då de ibland ”bara” dyker var 3:dje vecka.
Ibland har Fredrik blivit besviken på polisen efter att de har lämnat in fynd som borde vara intressanta för dem men som ganska snabbt hamnat i soporna där.
Han är också mycket kritisk till den dumpning av snö som sker ner i Stockholms vatten. Det innebär en förorening av vattnet med ca 250 ton vägsalt och 300 ton mikroplaster årligen!
Avslutningsvis nämndes lite om hur läkemedel i vattnet ändrar beteendet hos fiskar och att PFAS-föroreningarna kommer bli en stor skandal i framtiden.
Den som vill veta mer om verksamheten kan googla på ”Rena Mälaren”.
 
Håkan tackade Fredrik för hans mycket tankeväckande föredrag och överlämnade ett diplom som visar att vi skänker 300 kronor till Rotary Doctors i hans namn.