Bengt inledde med att informera om sin yrkesverksamhet inom Polisen. Tidigt arbetade han som polis i Huddinge. Därefter sökte han sig till Säpo. Bengt hamnade på Rysslandsroteln. Vid den tiden fanns Stig Bergling där, fortfarande ännu inte avslöjad.
I samband med att den ryska ubåten U137 gick på grund i Blekings skärgård intensifierades samarbetet mellan MUST (Militära Underrättelsetjänsten), SÄPO och Polisen. När Ubåtskaptenen för U137 förhördes var personal från Ryska ambassaden närvarande, chefen för KGB och chefen för GRU. Bengt visade bilder på dessa två personer. Bengt visade ett stort antal bilder på personer inom SÄPO, ryska ambassaden, informatörer och dubbelagenter. När Berlinmuren föll 1989-1991 hörde flera från den Östtyska underrättelsetjänsten och ville hoppa av till Väst mot att de lämnade över hemlig information mot betalning.

Bengt berättade också om en operation där SÄPO fått Riksbankens tillstånd att föra ut en större summa pengar i USD inför ett möte i Berlin där hemlig information skulle köpas av avhoppade underrättelseofficerare. Under åren 1991-1994 deltog Sverige i att utbilda Kontraspionaget i Baltikum efter att Baltländerna blivit fria från Sovjetunionen.

Bengt visade också en komplett bild över vilka underrättelseofficerare som fanns på ryska ambassaden i Stockholm när Bengt var i tjänst på SÄPO. På bilden fanns ansiktsbild och namn samt vilka som jobbade inom KGB och GRU och hur de var organiserade i olika grupper med olika huvudansvar. Bengt informerade också om de ”Dödspatruller” som Ryssland sände ut för att ta livet av avhoppade personer från den ryska underrättelsetjänsten. Matreko i Södertälje, ett bilföretag som sålde ryska bilar var under en period under uppsikt av SÄPO då man misstänkte att organisationen innehöll spioner. Bengt gav också exempel på dubbelspioner som varit i svensk tjänst varav någon också sålt information till Irak. Bengt visade också ett helt bord av böcker som han helt eller som deltagare skrivit om SÄPOs verksamhet.

Presentationen avslutades med en frågestund där ett par av frågorna möttes med total tystnad från Bengt Nylander. Bengt fick en varm applåd efter avslutad presentation och frågestund.

Bengt hade också med några pocketböcker som han skrivit och som flera köade in för att köpa.