Den viktigaste programpunkten på dagens möte var Solveig Nilssons utförliga presentation om hur TRF (The Rotary Foundation) fungerade och sedan informerade Arne och Jussi om vårens vinlotteri där överskottet går till Rotarys arbete för att utrota polio.
Om du öppnar denna nyhet hittar du en inspelning av Zoom-mötet!