Vinlotteriet redovisar för år 2021 ett överskott på drygt 40.000 skr.
Klubbens insatser i END POlIO NOW projektet har
uppmärksammats av The Rotary Foundation för väl
gjorda insatser.